De Stichting Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen heeft als doel: het bestrijden van (verborgen) armoede en het voorkomen van verspilling van voedsel in de drie gemeentes van Zeeuws-Vlaanderen. De stichting tracht dit doel met name te bereiken door het inzamelen van gratis ter beschikking gestelde levensmiddelen (afkomstig bijvoorbeeldvan overproductie en van schenkingen) en deze dan eveneens gratis uit te delen aan mensen, die financieel niet in staat zijn om die in voldoendemate zelf te kopen. Daarnaast:...het terugdringen van sociaal isolement van de doelgroep die van een laag inkomen rond moet komen....het stimuleren van deelname (door vrijwilligers) aan het initiatief waardoor er een grote betrokkenheid ontstaat bij de samenleving. De doelgroep bestaat uit alleenstaanden of gezinnen die van een zeer laag inkomen moeten rondkomen. Door deze zeer lage inkomens ontstaan in de praktijk schrijnende situaties. Kinderen die zonder ontbijt naar school worden gestuurd. Gezinnen die regelmatig geen verse groenten eten etc. Naast de problemen die hierdoor in de gezondheid van deze mensen kunnen ontstaan, is er ook een sterk sociaal probleem waar deze doelgroep mee te maken krijgt. Vaak komen deze alleenstaanden of gezinnen in een sociaal isolement terecht, waardoor de problematiek alleen maar groter wordt. Het ondersteunen van deze doelgroep met deze voedselpakketten geeft hen de gelegenheid tot een goede maaltijd en tevens helpt het hen uit het (dreigende) sociale isolement te komen. Deze doelgroep bestaat ook in Zeeuws-Vlaanderen. Alleen al de gemeentes Sluis, Terneuzen en Hulst hebben circa 1530 personen jonger dan 65 jaar,die een bijstandsuitkering ontvangen (CBS 1 februari 2013) Onder de armsten van hen en onder andere pechvogels, die financieel zwaar aan de grond zitten, verdeelt voedselbank Zeeuws-Vlaanderen wekelijks circa 275 voedselpakketten bestemd voor circa 460 monde
Stichting Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen
Realisatie:  Intermare Webdesign 
Kamer van Koophandel: 22058486
goedgekeurd ANBI status RSIN: 8147.44.084
Rabobank: NL73RABO0112169929